ASUINKIINTEISTÖJEN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Kiinteistöjen alueella ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslain ja muun lainsäädännön lisäksi näitä järjestysmääräyksiä.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. 

Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Yhteiset alueet

Ulko-ovet pidetään saunoissa, pesutuvissa ja varastoissa aina lukittuina. Kun ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. 

Kilpien ja mainosten sekä antennien asentaminen on sallittu vain kiinteistöhuollon luvalla.

Jätehuolto ja piha-alueet

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä Siikalatvan jätehuoltomääräysten mukaisesti käsiteltynä jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Klo 22.00 – 06.00. välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistöhuollolle.

Wc- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen (wc-hajustimet, vanupuikot, tulitikut, tupakantumpit, vaipat, terveyssiteet, tamponit, kondomit, käsipyyhepaperit, kahvinporot, kinkunpaisto- ja muut rasvat, kiinteät ruuantähteet, erilaiset kuoret ja pakkaukset jne.)tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

Ovien avausmaksu työaikana ma - pe 7.00 – 15.30 30 €, muina aikoina 62 €.

Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomuttaminen on sallittu klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana.

Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata kiinteistöä tai siihen kuuluvaa aluetta. Koiran ulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella (Järjestyslaki 14 §).

Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Järjestysmääräysten rikkominen antaa perusteen vuokrasopimuksen purkamiseen.